Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon ®


Niemand kan mijn gedachten denken,
Niemand kan mijn lach lachen,
Niemand kan mijn tranen huilen,
Niemand kan in mijn schoenen staan,
Alleen ikzelf.


Ook het Landelijk steunpunt op het gebied van pesten promoot het boek “De Zonneballon”. U kunt een kijkje nemen op de site www.aandachtvoorpesten.nl. Deze site wordt gesteund door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Uniek is de support van bekende Nederlanders.

Na 25 jaar werkervaring met kinderen en jongeren (lesgeven, trainingen, RT, coachen) heb ik in 2009 de methode 'Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon'® ontwikkeld. Mijn streven was en is jonge kinderen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar met meer zelfvertrouwen naar de toekomst te leren kijken, hen een beter zelfbeeld te laten creëren en weerbaarder te worden, vanuit hun eigen (onder)bewustzijn. In 2012 heeft dit geresulteerd in het boek 'De Zonneballon' (ISBN 978-94-6206-204-7).

De methode 'Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon'® is inmiddels een erkende preventiecursus/training, welke door enkele (aanvullende) ziektekostenverzekeringen geheel of gedeeltelijk wordt vergoed (O.N.V.Z.)

In 2011 hebben onderzoeken nogmaals aangetoond, dat veel meer kinderen en jongeren last hebben van onzekerheid dan men aanvankelijk dacht. Onderzoeken hebben aangetoond, dat steeds meer kinderen/jongeren last hebben van onzekerheid; zelfs meer dan men aanvankelijk dacht. Aangetoond is, dat 1 op de 5 kinderen gepest wordt ! In de prepuberale fase maken deze jongeren een grote ontwikkeling door wat hun zelfbeeld betreft. Onzekerheid, angst, faalangst, concentratieproblemen, pestgedrag kunnen veel schade aanrichten en een negatief zelfbeeld ontwikkelen bij jongeren. Tijdens de training leren deze jongeren daadwerkelijk zelf actie te ondernemen; een basis te leggen voor een positief zelfbeeld en daardoor een groter zelfvertrouwen te ontwikkelen. Jongeren leren 'ik word wie ik graag wil zijn, geluk zit in jezelf'.

Tijdens de training worden jongeren naar leeftijd ingedeeld in groepen van maximaal 8-12 kinderen; ook het oefenmateriaal is aangepast.
* kinderen vanaf 9-10 jaar en ouder
* jongeren vanaf 12-13 jaar en ouder
* jong volwassenen vanaf 15-16 jaar en ouder

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ca. 1,5 uur (gedurende 3-4 maanden); na 3 maanden later is er een 'terugkomuur'. De deelnemers kunnen met elkaar hun ervaringen uitwisselen.

De kosten voor deze erkende preventiecursus/training bedragen € 395,00 per persoon (groepstraining).

Voorafgaand aan de officiële inschrijving vindt altijd een intakegesprek plaats met de deelnemer en ouder(s)/verzorger(s).

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het boek 'De Zonneballon'. Een boek dat nieuwe gedachten en ideeën geeft voor een groter zelfvertrouwen, waar ouder(s)/verzorger(s) en kind samen gebruik kunnen maken van een aantal praktische tips. Ook zijn enkele ervaringen opgenomen van deelnemers aan de training en verhalen van hun ouders hoe deze de resultaten van de training hebben ervaren.

Het boek 'De Zonneballon' is verkrijgbaar bij alle erkende boekhandels in Nederland (ISBN 978-94-6206-204-7) voor € 18,95. Ook is het boek te bestellen via www.boekscout.nl.

Hoewel de training 'Steviger in je schoenen staan'® in eerste instantie is ontwikkeld voor kinderen/jongeren, wordt deze inmiddels ook (aangepast) gegeven bij overheidsinstellingen en bedrijfsleven.

De trainingen worden verzorgd op scholen, in groepsverband en persoonlijke trainingen. Vraag ons naar de mogelijkheden ! Hiervoor kunt u gebruikmaken van ons 'Contactformulier'.