Training 'Open Your Heart'


Niemand kan mijn gedachten denken,
Niemand kan mijn lach lachen,
Niemand kan mijn tranen huilen,
Niemand kan in mijn schoenen staan,
Alleen ikzelf.

De training 'Open Your Heart' is gebaseerd op de methode 'Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon', een erkende training - ontwikkeld door Nicolette Verhouden - voor kinderen en jong volwassenen. Vanuit overheidsinstellingen en het bedrijfsleven werd al snel de vraag gesteld of deze training ook geschikt was voor volwassenen. Om hieraan tegemoet te komen heeft Nicolette Verhouden de methode 'Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon' verder ontwikkeld voor volwassenen en in 2011 zijn de eerste dagtrainingen 'Open Your Heart' voor overheidsinstellingen en bedrijfsleven van start gegaan. Met succes !

Op verzoek van deelnemers is inmiddels ook gestart met 'individuele' trainingen (zowel in groepsverband als persoonlijke trainingen).

Ook volwassenen kunnen zich onzeker voelen en zichzelf afremmen in hun verdere persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over de Open Your Heart trainingen, bezoek www.openyourheart-training.nl